Çərpələng-Dağınıq fikirlər bloqu

Archive for the ‘İqtisad terminləri’ Category


Əvvəlki yazımda artıq sözlük layihəsi haqda qısaca yazmışdım. İndi istəyirəm bu layihəyə qoşulmaq istəyənlərə daha dolğun məlumat verim.
Bu günkü iqtisadın dili ingilis dilidir. Bütün yeni anlayışlar o dildən gəlir. Onları düzgün tərcümə etmək elə də asan iş deyil. Başdansovda tərcümələrinsə faydalı iş əmsalı az qala sıfırdır, oxuyan heç nə başa düşmür. Çünki, o məfhumları anlamaq üçün geniş təriflərini oxumaq, hansı yerlərdə işə yaradığını bilmək gərəkdir.

Odur ki, Bu yazının qalanını oxu »

Advertisements

Dövlət sərvət fondları (ing. sovereign wealth funds) : Təbii sərvətlərin satışından (AZ, KZ, RU) irimiqyaslı özəlləşdirmədən əldə olunan gəlirlərin, həmçinin, ticarət artığı üzündən Milli Bankda toplanmış çoxluca valyutanın yönləndirildiyi fondlardır.

Əsas xüsusiyyətləri bunlardır: 1) Aktivlərinin çoxu xarici valyutada və ölkədən kənarda saxlanır. 2) Sərmayələri (Milli Banklara baxanda) daha uzunmüddətli və daha riskli olur. 3) Bir çox hallarda müstəqil qurum olurlar (yəni ki, Milli Bankın balansında olmurlar).

Öz olkələrinə xeyirləri budur ki, dövlət  büdcəsinin gəlir-çıxarını hamarlamağa, makroiqtisadi dəyişənlərin sabitliyini saxlamağa, ölkəyə gələn pul axınları çox böyük olanda pul siyasətinin başını buraxmamağa  kömək edirlər. Bu sonuncuya necə nail olurlar? Artıq pulu Milli Bankın balansından çıxarıb ölkə kənarında yerləşdirməklə. Ancaq bunun da fəsadları olur: əgər bu pul olkəyə qaytarılanda Maliyyə Nazirliyi və Milli Bankla koordinə edilmiş şəkildə qayıtmasa, monetar siyasət (pul siyasəti) əldən gedə bilər.

Arada da, qiymətli kağızlar alıb öhdəsindəki pullara Milli Bankın qazandığından yuksək gəlir qazandırırlar. L.Summers gostərir ki, coğrafi baxımdan çeşidlənmiş, risk profili MB-dən daha yüksək olan, təqaüd fondu tipli sərmayə portfeli olan fondlar tarixən daha çox gəlir qazanmışdır. Bu gəlirin sabitliyi də o birilərindən çox olmuş, 10 illik sərmayə muddətində itki vermə ehtimalı isə başqa qurumlarınkından daha az olmuşdur.

Pullarini qoyduqları ölkələrə  DSF-ları başqa yollarla təsir göstərirlər.

1)İlk olaraq, bu pullarla həmin ölkələrin maliyyə bazarlarında likvidliyi  artırırlar (o ölkələrin firmaları dara düşəndə, onlara maliyyə yardımı edə bilirlər, təbii ki, öz şərtlərini də yeridirlər burada.) Hələ də davam edən bu iqtisadi böhranının əvvəllərində (maliyyə böhranının ortasında – təqribən keçən il bu vaxt) DSF-lari Qərb şirkətlərinə belə kömək etdilər.  Ancaq daha sonra bu sərmayələrindən çox ziyana düsub bu maliyyələşdirməni dayandırdılar.

2) Digər tərəfdən, mühüm texnologiyalar istehsal edən şirkətlərin böyük səhm  paketlərinin alınması dövlət təhlükəsizliyi məsələsini gündəmə gətirdi (xüsusən də Çinlə Rusiyanın DSFlarının yaradılması ilə). DSFlər nə qədər and-aman eləsələr də, bir çox dövlət xadimlərini, eləcə də tədqiqatçıları tam razı sala bilmədilər. İş orasındadır ki, belə sərmayələrini DSFlər dolayı yolla gerçəkləşdirə bilirlər: başqa maliyyə fondlarında (özəl pay fondları – private equity funds, hedcləmə fondları – hedge funds ) pay alıb artıq o şirkətlərin müdirlər şurasında və s. oturma haqlarına yiyələnirlər.

3) Son olaraq, Qərbdə səhmləri alınan şirkətlərin idarəsinə (corporate governance)  ziyan verəcəkləri haqqında fikirlər də deyildi. Belə ki, bir tərəfdən deyirdilər ki, DSFlər (Qərb dövlətlərini sakitləşdirmək üçün) passiv olub menecerlərə istediklerini etmək imkanı yaradacaq. Digər tərəfdən də deyirdilər ki, bəs aktiv olsalar, onda da şirkətlərin qərarlarını iqtisadi səmərəlilik uzərində  yox, gəldikləri ölkələrin siyasi maraqları üzərində quracaqlar.

Etiketlər: , ,

Bir vaxtlar qınından çıxıb bəyənmədiyim AzDİU-da inhisara inhisar deyərdilər. Sevə-sevə oxuyub dinlədiyim Azadlıq radiosu isə monopoliya deyib həmsöhbətlərinə də dedirdir.  Bu heç də xoş hal deyil. Hər sözün vətəndaşlığı olur. İnhisar sözü ərəb köklü olsa da, çoxdan vətəndaşlıq alıb. Təzədən belə qanunsuz monopoliyaya nə eytiyacımız vardı? Lap səksəni qoyub həştadı gətirtməyimizə oxşadı. Ancaq lüğətlərdə olmamasına baxmayaraq, həştad xalq dilində yaşayır, heç kəsin də buna güldən ağır sözü ola bilməz. Monopoliya isə heç yerdə yaşamır, üstəlik də sənədsiz gəzir… Ayıbdır.


İqtisad.net saytının qan elədiyi vaxtlarda İlkin Sabiroğlu saytın aktivlərinə belə bir təklif vermişdi: hərə həftədə öz sahəsinə uyğun on terminin tərifini verir və bunları saytın iqtisadi sözlüyünə əlavə edirik. Elə oldu ki, bu təşəbbüs uzun sürmədi. Şəxsən özümün hazırladıqlarım çox olmadı.  Ərsəyə gələnlərini o vaxt atdım Azərbaycan Vikipediyasına. Mən hərəsini bir viki məqaləsi şəklində düşünmüşdüm, ancaq AzViki idarəçisi dedi ki, bu daha çox Vikilüğətə uyğundur. Ona görə də, hamısı bir yerdə məchul bir “Maliyyə”  başlığı altında qaldı. İndi istəyirəm o təşəbbüsü davam etdirim. Azfinecon qrupunun da üzvlərini bu işə qoşmağa çalışacağam. Təbii ki, bu yazımı oxuyub siz də qoşulmaq istədinizsə, sözlüyün də, bloqumun da, Azfinecon qrupunun da qapıları üzünüzə açıqdır. Hələliksə, dediyim sözləri bura köçürüb, hər gün bir-iki söz artırmağa çalışacağam. Getdik.

Qurtarma (ing.Bailout). Dövlətin maliyyə siyasətinə baxan qurumları vasitəsilə özəl qurum olan bank və digər maliyyə qurumlarını iflas olmaqdan qurtarmaq üçün bu qurumların qarşılaya bilmədiyi maliyyə öhdəliklərini öz boynuna götürməsidir. Bu yazının qalanını oxu »